19 december 2001

afscheid Bouke Meindersma van het Christelijk College Schaersvoorde

DE LOGBOEKEN VAN DE CSA

Vijftien dikke multomappen schreef Nico Berkelaar (leraar Frans) vol over het wel en wee van de Christelijke Scholengemeenschap Aalten. Uit die logboeken is niet alleen de geschiedenis van een steeds groter wordende school te volgen, maar ook het carrièreverloop van individuele docenten. Op deze website de passages die aan Bouke Meindersma gewijd zijn.

<klik hier>

Afscheidsreceptie

uitnodiging buiten.jpg (49990 bytes)

Op woensdag 19 december 2001 nam Bouke Meindersma afscheid van vele jaar als leraar en conrector. 

uitnodigingbinnen.jpg (61620 bytes)
STUDIEMIDDAG ICT

boekje.jpg (38380 bytes)Zelfs zijn afscheid liet hij niet ongezien voorbijgaan. Dus vond er op de middag voorafgaand aan zijn afscheid een studiemiddag over onderwijs en ICT plaats.

  • websites maken als onderdeel van het lesprogramma?
  • (hoe maak je eigenlijk een website?)
  • over alle fysieke en geografische barriëres heen samen projecten opzetten
  • foto's van de studiemiddag
scriptie.JPG (201792 bytes)LERAREN IN DE LITERATUUR

Begin jaren negentig zat Rolieneke op de Christelijke Scholengemeenschap Aalten. Voor het vak Nederlands schreef ze het op deze site te lezen werkstuk.

EN VERDER IN DIT THEATER: