De logboeken van Nico Berkelaar

de passages over Bouke Meindersma, gedestilleerd uit vijftien dikke multomappen

Vakantievaria (1971)
(bij het geboortekaartje van Jan Kees, juli 1971)

Aan onze nog onbekende collega en vrouw de hartelijke gelukwensen!

Een hartelijk welkom roepen we toe aan DE NIEUWE COLLEGA'S die in ons schoolgebouw komen werken: (...) Voor natuurkunde: Bouke Meindersma, geb: 26-4-1940, gehuwd. Gaf les aan het Bogerman College in Sneek.

Vrijdag 20 augustus 1971
De warmte houdt aan. Sommige collega's hebben om negen uur in de morgen het jasje al uit, anderen die meer aan decorum gehecht zijn, bezwijken pas in de loop van de middag voor de verleiding.

Donderdag 23 september 1971
Collega Meindersma heeft huize "Beth San" verlaten en met vrouw en kinderen voorlopig zijn intrek genomen in het wintervaste vakantiehuisje, Kloosterdijk 5, in Barlo, niet ver van Bredevoort.

Vrijdag 8 oktober 1971: DE PUZZELRIT
Met uitzondering van (...) treft na het vijfde uur, iedereen elkaar luid snaterend in de docentenkamer. Hier maken velen kennis met de voor de meesten van ons nog onbekende dames Meindersma, (...). Al gauw valt op dat de rit niet gemakkelijk is en verbluffend goed in elkaar gezet. Uren moeten de organisatoren bezig geweest zijn met het uitstippelen van de route. (...) Zoals reeds opgemerkt, de tocht was niet eenvoudig. De rector raakte (door toedoen van de inzittenden) al in de war bij de Zuiderkerk.

Maandag 11 oktober 1971
(...) Mettertijd zullen zij een van de vier huizen betrekken die, met Blekkink als architect, door de aannemers Vreeman en ter Haar momenteel worden gebouwd op de Haart, direct naast de voormalige smederij van Hein ter Welle. Na lang wikken en wegen heeft ook collega Meindersma een van deze op tekening zeer fraaie woningen gekocht, die hij met vrouw en kinderen in het a.s. voorjaar hoopt te betrekken.

Vrijdag 28 januari 1972
Gezellig is het vanavond in de gymzaal waar films worden gedraaid voor een groot aantal brugklassers en minder talrijk vertegenwoordigde leerlingen uit de onderbouw van het Atheneum. Tijdens de pauzes worden in het overblijflokaal platen gedraaid door het Lichtenvoordse discoteam Penthouse, vier met alcoholica gewapende, niet al te groezelige jonge mannen, waarvan er één in het donker telkens weer een meisje lijkt te zijn, maar het bij lamplicht kennelijk niet is. Het geproduceerde geluid is niet om aan te horen, maar het zich keurig gedragende jeugdige publiek vermaakt zich wonderwel.

Dinsdag 22 februari 1972
Vanmorgen loopt (mirabile visu) de klok in de leraarskamer enkele tijd achteruit. De amanuenses hebben hem gerepareerd

Woensdag 31 mei 1972
Collega Meindersma verhuist vandaag van de buurtschap Barlo naar de Haart. Hier (Haartseweg 7B) op de grens van een prachtig eeuwenoud cultuurlandschap (het "Lohuis",, "het Heijink", "het Jentink", "Haartman", de "Borninkhof"!) en de grote laatnegentiende eeuwse ontginning, trekt hij met vrouw en kinderen in een meer dan riante, door de hele Haart om zijn hechte doortimmering geprezen woning.

Woensdag 21 juni 1972
In de stampvolle gymzaal wachten de in klasseverband gezeten geslaagden. Vóór hen staan twee tafels waaraan beurtelings de klasseleraren van H5 plaatsnemen. De geslaagden worden telkens met twee tegelijk opgeroepen om hun handtekening te zetten. (...) De leraren, die voor het podium zitten, zien toe en trekken onwillekeurig vergelijking met vroeger; het geheel is stellig minder stijlvol dan voorheen., maar gezien de omstandigheden wordt er het beste van gemaakt. Ze hebben uitzicht op redelijk geklede meisjes en merendeels onverzorgd uitziende jongens.

Zaterdag 26 augustus 1972
Een middagje wadlopen met A3a. Met acht auto's wordt 's morgens om tien uur vertrokken. De collega's (...) Meindersma (...) hebben zich bereid verklaard t e chaufferen. (...) De Aaltenaren behoren tot de eerste groep die tegen 15.00, onder veel opgewonden kreten en het trekken van vieze gezichten, de eerste voet in de vette, kwalijk riekende klei zet. JtH is al na tien meter beide schoenen kwijt en wroet tevergeefs. (...) Tegen middernacht is het enthousiaste gezelschap weer in Aalten terug.

Zaterdag 9 september 1972
Ook collega Meindersma is actief bij de Bredevoortse festiviteiten betrokken (de Gondelvaart JM). Druk bezig met het bakken van pannekoeken (200 van de geconsumeerde 700 worden door hem gefabriceerd) kan hij vanavond worden aangetroffen in een schuur onder aan de molen van Navis.

Maandag 18 september 1972
Een ware uittocht vindt vanmorgen om kwart over negen plaats, wanneer de Havo-4 klassen en A5, + de heren (...) Meindersma (...), op werkweek gaan.

Vrijdag 22 september 1972
Tegen vijf uur vanmiddag brengen de bussen alle H4 en A5 leerlingen met begeleiders, moe en slaperig, maar behouden en wel terug uit o.a. "Het Kontakt der Kontinenten", waar een plaatsvervangende stagiaire met hooggestemde idealen het boek "Leren in vrijheid"als uitgangspunt had genomen. De juf predikte véél vrijheid voor scholieren, toonde zich echter zeer teleurgesteld toen bij de evaluatie bleek dat de goede bar de meeste indruk gemaakt had.

Donderdag 12 oktober 1972
Bij het verlaten van de school ontdekt collega Meindersma dat zijn aan de Beeklaan geparkeerde R 4 danig aan de zijkant gehavend is. Zeer attent is een briefje tussen de ruitenwissers gestoken door de bedrijver van het onheil, de heer H.D. Wanneer collega Meindersma zich bij hem vervoegt, blijkt hij van schrik in bed te liggen.

Dinsdag 7 oktober 1972
In de koffie pauze deelt de rector mee waarom de, voor vandaag geplande, eerste schoolkrant nog niet zal uitkomen: eerst zal hieruit een bladzijde worden verwijderd waarop een voor hem en naar zijn mening ook voor vele anderen stotende passage voorkomt, een soort persiflage, althans misbruik van het "Onze Vader". Een en ander geeft in sommige klassen aanleiding tot heftige discussies, waarbij de meeste leerlingen uiteindelijk toegeven dat, al voelen ze zich persoonlijk niet gekwetst, ze dit van hun ouders niet zouden durven veronderstellen en daarom het besluit goed kunnen billijken.

Vrijdag 22 december 1972
Een dikke gelukwens voor mevrouw Meindersma: vrijdag na de Kerst botste ze met haar auto pardoes tegen een boom aan de Lohuisweg, werd ter observering in een ziekenhuis opgenomen, maar mocht een paar dagen later in goede welstand weer naar huis.

Dinsdag 9 januari 1973
Het mevr. Meindersma overkomen ongeluk blijkt wel wat gebagatelliseerd te zijn. Niet een paar dagen, maar een volle week vertoefde ze in het ziekenhuis en de "oude' is ze nog niet: naast tal van schrammen en builen hindert haar een gebroken en voorlopig nog niet geheelde neus.

Maandag 22 januari 1973
Ook de as. schoolavond baart weer zorgen (...). Het leerlingenbestuur wil hiervoor het gezelschap Yvo de Wijs aantrekken, een de meesten van ons onbekende Cabaretgroep, weshalve men al (vruchteloos) op zoek was gegaan naar een grammofoonplaat met teksten van de Wijs en de zijnen, ten einde deze op hun merites te kunnen beoordelen. Wanneer collega S. rapporteert hoe hij bij een optreden van de groep in kwestie op het Winterswijks lyceum uit ergernis de zaal heeft verlaten en ook collega K. zich de grove taal van de cabaretiers bij die gelegenheid meent te herinneren voelt de vergadering niets meer voor een optreden ten onzent.

Donderdag 8 maart 1973
Ietwat bezorgd kijken we op het mededelingenbord: vier verjaardagen wachten ons deze en komende week blijkens opgeprikte uitnodigingen.

Zaterdag 8 april 1973
Fortuinlijker (itt een aantal van zijn collega's die niet gekozen werden, JM) is collega Meindersma. Hij wordt vandaag tot ouderling gekozen bij de gereformeerde kerk in Bredevoort.

Zaterdag 23 juni 1973
Met 91 strafpunten wint mej. D. een fraaie hangweegschaal voor de keuken, de eerste prijs van een moeilijke door de stichting sportevenementen uitgezette sterrit, hierbij haar collega Meindersma twaalf plaatsen achter zich latend.

Vrijdag 12 september 1974
In het kader van de hulpactie voor Bangladesj wordt vanmiddag na het zevende uur, tegen betaling van één gulden, een genoegelijke quiz gehouden, waaraan leraren en leerlingen uit de klassen H5, A5 en 6 deelnemen. De collega's (...) Meindersma (...) vertegenwoordigen de leraren en slepen met A6 ook de meeste punten in de wacht. De uitgeloofde taart komt in de handen van collega P., die hem, samen met de andere leden van het winnende team en een enkele aanwezige echtgenote ter plaatse opsmikkelen.

Vrijdag 4 oktober 1974
Drie leden van de Jezusbeweging Nederland (twee van hen maken een wonderlijke indruk, maar allen gedragen zich bizonder correct), vragen tijdens de middagpauze aan de surveillanten in het overblijflokaal toestemming tot het uitdelen van pamfletten over de "zaak Jenny Manschot", de lerares aan de Chr. Mavoschool in Schonebeek, die in onmin geraakt met haar schoolbestuur om het verspreiden van de Jezus Beweging Evangelisatiekrant, de landelijke pers haalde. De surveillanten haasten zich geen verantwoordelijkheid voor één en andere te nemen, schuiven deze rap af op de directie, die, na beraad, een aantal krantjes in de cantine ter inzage, laat liggen.

Vrijdag 11 april 1975
Tijdens de Paasvacantie werd kou geleden door (...) de familie Meindersma, speciaal op de heen- en terugreis naar Aarhus, (...)

Maandag 18 augustus 1975
Met de imponerende pericoop "Leven in dienst van God" uit Romeinen 12 opent de rektor vanmiddag in het overblijflokaal de plenaire vergadering van de Scholengemeenschap (...) Zoals in het verleden geven de sport- en creatieve dagen aanleiding tot langdurig geredekavel. De rector breekt opnieuw een lans voor de continuering van één en ander, met dien verstande dat hij namens de directie in overweging geeft om het ene jaar twee sportdagen, het andere jaar twee creatieve dagen te houden, een voorstel dat met een kleine meerderheid wordt aanvaard. Circa 1368 leerlingen zullen dit jaar deel uitmaken van onze scholengemeenschap; zes noodlokalen zijn ons wel grif toegewezen, maar de nieuwbouw zal nu wel worden opgeschoven naar een min of meer verwijderde toekomst.

Dinsdag 17 februari 1976
Het een paar jaar geleden in zwang geraakte dragen van klompen door (speciaal onze jongere) leerlingen neemt, tegen de verwachting in, hand over hand toe en op trap en gang (sommigen willen er zelfs de lokalen mee in) wordt heel wat afgeklost. Geluid en beeld wekken bij sommigen van ons reminiscenties op aan provinciescholen in de jaren twintig en dertig.

Vacantievaria (1976)
Aan de, in de vacantievaria van het logboek 1975-1976 genoemde fraaie zomers sinds 1941 kan gevoegelijk die van dit jaar worden toegevoegd: vooral in de eerste drie weken van onze vacantie was het zo heet dat we meestal tot inactiviteit waren gedoemd. Alleen collega Meindersma heeft het nog warmer gehad in Boston en New York waar hij, via een chartervlucht vanaf Brussel, met 140 andere deelnemers plus 40 stuks "aanhang" aan universiteiten in genoemde steden onder soepele leiding allerlei practica verrichte, redelijk at en amper sliep, dit alles in het kader van een door de N.V.O.N. georganiseerde, drie weken durende studiereis, waarvan de laatste week bestemd was voor uitstapjes, met een bezoek aan Washington waar juist de onafhankelijkheidsfeesten werden gevierd, als hoogtepunt.

Maandag 16 augustus 1976
Met de prachtige pericoop "God is liefde"(1 Joh 4: 7-21) opent de rector de algemene vergadering voor de hele scholengemeenschap (...) geeft het woord aan collega Meindersma, (voor het eerst officieel deel uitmakend van de directie) die met ons nog eens ingaat op de onvermijdelijk in December wachtende ludieke en sportieve dagen waaraan we ons steentje weer zullen dienen bij te dragen en waarbij het accent opnieuw meer op het ludieke en sportieve dan op het creatieve zal liggen;

Dinsdag 17 augustus 1976
(...) vergaderen we vanmiddag in de leraarskamer over het Atheneum en de Havo-bovenbouw. Het woord wordt door velen genomen: collega Meindersma leest de namen van de klasseleraren voor, het kostte hem veel hoofdbrekens aleer hij de juiste man op de juiste plaats had gezet en ook nu moet er nog heel wat worden "verschoven" voordat een ieder tevreden gesteld is (...)

Woensdag 18 augustus 1976
Op de voorlichtingsmiddag voor Havo 4 spreekt de rector (die nog een vergadering aan de Piet Heinstraat moet bijwonen) het openingswoord en wijst op het nut van een bijeenkomst als deze, draagt daarna de leiding over aan collega Meindersma, die de verschillende docenten voorstelt., de leerlingen wat wegwijs maakt in de pakketten en de pakketwijzigingen, hen wijst op eigen, in vergelijking tot vorig jaar grotere, verantwoordelijkheid, het doel van de vormingsweken verklaart.

Zaterdag 28 augustus 1976
Zonder dat één van hen in het water viel zeilden vandaag de collega's (...) Meindersma (...) naar hartelust op het Snekermeer en de Langweerderwielen. Boten (waarin de nacht ook werd doorgebracht) waren tegen een niet onredelijke prijs gehuurd in Twellinga waar ook de plaatselijke kermis (met kussengevechten als bizondere attractie) is bezocht en een glas werd gedronken.

Maandag 30 augustus 1976
De bank in de hal, een geschenk, aangeboden door de architecten van de school bij de plechtige opening in november 1960, heeft het volledig begeven nadat enkele wachtende vormingsleiders er op hadden plaatsgenomen.

Vrijdag 3 december 1976
Met prachtige stem en duidelijke toneelervaring steekt de goedheiligman dan een briljante conference af (de achter in de zaal schuilende tekstschrijver glundert terecht om het succes) die memoreert al wat er het afgelopen jaar aan wederwaardigheid in schoolverband plaatsvond, als (...) de door een groot aantal collega's gefrequenteerde dansclub bij mevrouw Vieberink, die met name collega Meindersma menigmaal lijkt te omknellen

Donderdag 16 en vrijdag 17 december 1976
Meer dan in de voorafgaande jaren valt tijdens de voornamelijk door collega Meindersma en de "gymsectie" voortreffelijk georganiseerde speeldagen het accent inderdaad op het spelelement en zo kan men zich in een uitermate, gezellig, bijna stijlvol "klimaat" bezig houden met kegelen, dammen, scrabbelen, schieten met geweren ...

Dinsdag 10 mei 1977
Hoewel niet van zenuwen vrij, leggen de rector en zijn personeel vanavond ten overstaan van de dames Vieberink (moeder en schoondochter, de laatste fungeert als gecommitteerde) proeven van bekwaamheid af en zien acht maanden ploeteren met succes en fraaie (niet aan de grote klok gehangen) cijfers beloond.

Vrijdag 17 juni 1977
Na de oergezellige geslaagdenbals van de vorige jaren loopt de vanavond in het feestgebouw georganiseerde festiviteit op een vierkante mislukking uit. Een achteraf ongeschikte zaal (bij velen maar al te goed als popfestivalcentrum bekend), muziek uit Twenthe die bijna geen stemming wist te wekken, een gedifferentieerd publiek waarvan een deel gezellig feest wilde vieren, een ander deel alleen maar wilde hangen, vrijen en bier over de dansvloer laten lopen, gemelijke leraren die zich in een "oppasrol" voelden gedrongen, het werkte alles mee tot het scheppen van een onplezierige sfeer, die na het optreden van het door rumoer in de zaal onverstaanbare cabaret wel wat verbeterde. Het ordelijk verlaten van de zaal om één uur was eigenlijk het enige pluspunt.

Maandag 15 augustus 1977
Informeel om de tafeltjes geschaard in de bovenzaal van het gebouw aan de Piet Heinstraat worden we welkom geheten door de rector, die daarna het woord geeft aan (...) collega Meindersma, die één en ander uit de doeken doet over de ons op 22 en 23 december a.s. wachtende creatieve dagen, (...) opnieuw aan collega Meindersma, die nu wat vertelt over de komende gymlessen in de nieuwe sporthal

(uit een verslag van de diverse werkweken, oktober 1997)
Meindersma (5b): Onderwerpen waren o.a. alternatieve vormen van samenleven en minderheden in onze maatschappij. Hoewel de vormingsleider nogal onzeker was (hij werkte voor het eerst met een atheneumgroep), werd er in de groep hard en goed gewerkt. Ook 's nachts waren er geen problemen. Plezierig op Ons Erf is dat niet alleen de leraren, maar ook de vormingsleiders in de nachtelijke uren waakzaam zijn.

Woensdag 23 november 1977
De door de ouders van de H 5 leerlingen belegde avond wordt met het lezen van een passage ut Romeinen 8 geopend door de rector, die in verband met de spanning die speciaal "het de deur uitgaan" met zich mee kan brengen inhaakt op de spanning waarvan sprake is in het genoemde Schriftgedeelte, wordt verder verzorgd door collega Meindersma (hij spreekt over lessen, tentamens en schriftelijk werk van het laatste schooljaar, benevens het SO)

Vrijdag 21 april 1978
Niet minder enthousiast wordt er enkele uren later gesprongen in het overblijflokaal tijdens een door "Radio Rekken" verzorgde discoavond waar de beide D.J.'s, glunderende brave borsten met bierbuiken onder T-shirts, voortreffelijke entraineurs blijken te zijn die af en toe ook "gewone" dansmuziek spelen en zelfs de collega's (...) en Meindersma op de dansvloer weten te lokken.

Zondag 18 juni 1978
Aan de fraaie (2-2) in Argentinië gespeelde voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland waardoor vanavond in ons dorp een stilte heerst als tijdens de bijna 400, door niemand van ons beleefde luchtalarmen tussen '41 en '45 en gedurende de onvergetelijke zeskampwedstrijden van nu alweer tien jaar geleden zal morgen in de leraarskamer door het voetbalminnend deel der collega's nog wel een ampele nabeschouwing worden gewijd.

Zaterdag 24 juni 1978
Opnieuw verenigen we ons in de gymzaal waar de rektor de geslaagde Havo-candidaten verwelkomt. Met forse stem (en in voortreffelijk Nederlands) wijst collega Meindersma op de verschillen tussen de diverse "Streams", spreekt van zwakstroom en schrikdraadklassen, noemt het percentage (66%) van de leerlingen die dit jaar in één keer de bovenbouw van de Havo hebben gehaald (...)

Vrijdag 22 september 1978
Na het verhaal van de zonen van Zebedeus beluisterd te hebben vergaderen we vanmiddag in de bovenzaal van de Mavo verder in een niet geheel ontspannen en soms zelfs wat geprikkelde sfeer over de voorstellen tot wijziging en aanvulling van uitgangspunten, doelstellingen, program- en taakomschrijving van de onderwijscommissie, waarbij collega Meindersma met opgeheven arm heel wat moet tellen.

Maandag 25 september 1978
In de school heerst een betrekkelijke rust nu 200 leerlingen en 12 leraren vanmorgen met bussen van Bax en Veldhuis naar de diverse vormingscentra zijn vertrokken: (...) Meindersma en (...) naar het Kraggehuis in Giethoorn, dit laatste geen "eigenlijk" maar dit haar een meer "eigen" vormingscentrum zijnde.

Dinsdag 10 oktober 1978
Na het zevende uur komen de collega's die, hoe dan ook, medewerking verleenden aan de vormingsweek, bijeen in de leraarskamer (...) Boven verwachting slaagde ook het "alternatieve programma" in het Giethoornse Kraggehuis waar op een geisoleerde plaats lichamelijke en geestelijke arbeid (zijnde werken op het land en het uitwerken van een natuurproject, inclusief een "gemeenteraadsvergadering", waarin de leerlingen bijzonder goed in hun rol raakten) is verricht, het natuurreservaat "De Weerribben" bezocht werd, een de onderlinge verbondenheid bevorderende puntertocht werd gehouden, geen spanningen waren, geen slaapproblemen, men met elkaar rekening hield en leerlingen verklaarden voor het eerst in de groep te hebben durven praten.

Woensdag 25 oktober 1978
Nadat de ouders van de leerlingen van H4f vooraf de (voortreffelijke) door collega Meindersma tijdens de vormingsweek in Giethoorn opgenomen film hadden kunnen bekijken, komen ze met de andere vaders en moeders bijeen in het overblijflokaal waar de rektor de jaarlijkse H4 ouderavond opent (...) Nadat collega Meindersma de zwarigheden heeft belicht waarvoor een Havo-4 leerling(e) kan worden geplaatst (...)

Vrijdag 1 december 1978
Blijkens een mededeling op het "Bord" bij de administratie zijn, horribile dictu, ook op onze school gevallen van hoofdluis geconstateerd. Moeders worden tot stofkammen opgewekt.

Dinsdag 19 maart 1979
Sinds vanmorgen prijkt in de hal het voor een slordige 10 000 gulden bij Adressograaf-Multigraaf in Arnhem gekochte copieerapparaat, waarover in de schoolraad, het leerlingenparlement, de administratie en de directie ampel was gesproken en waarvan de leerlingen à raison van 25 cent per afdruk (vernuftig via een geldmeter geregeld) en de docenten gratis mits het om "schoolwerk" gaat gebruik kunnen maken.

Woensdag 28 maart 1979
Aan de collega's (...) en Meindersma die vele uren gestoken moeten hebben in het uitwerken van een (vrijwel feilloos) examenrooster, mag ook dit jaar op deze plaats een woord van lof niet onthouden worden.

Woensdag 16 mei 1979
Na circa twaalf, naar verluid door niet iedereen optimaal benutte, hun in de Rode Kruisruimte boven de brandweer gegeven lessen, waarin van alles kon worden opgestoken aangaande shock en breuken, brandwonden, mond- op mondbeademing, stabiele zijligging etc. slaagden gisteren de collega's en medewerkers (...) Meindersma (...) allen voor het EHBO-diploma. De eigen en elkanders zenuwen vóór, tijdens en na het examen niet verzwijgende geslaagden tracteren tijdens de koffiepauze vanmorgen royaal op gebak, worden toegesproken door W. die de beide dames bloemen aanbiedt en de heren tevreden stelt met "geen enveloppe zonder inhoud".

Maandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei 1979
Collega Meindersma maakte met leden van de Ronde Tafel een reisje naar Praag en omgeving, was daar in staat eens goed "achter de schermen te kijken", was twee dagen de gast van een landbouwcoöperatie, bezichtigde een papierfabriek en een kasteel van de Habsburgers, had contact met een lerares Duits en Russisch, sprak met een kernphysicus en genoot van de hem rijkelijk geoffreerde Russische Wodka.

Maandag 9 september 1979
Dat, na collega R.'s (samen met collega Meindersma voert hij, waar de rector met H2 of M2 "op kamp" is, deze week het bewind op school) voortreffelijk preekje over Gods tijdrekening het overbekende "O God die droeg ons voorgeslacht" tijdens de tweede opening alleen door de leraren werd gezongen geeft terecht aanleiding tot knorrige nabeschouwing in de docentenkamer, waar wel niemand onwil bij de leerlingen wil veronderstellen, maar men wel vergeefs gist naar de redenen van het massale zwijgen.

Dinsdag 27 november 1979
Ook deze, nu voor de ouders van de leerlingen van Havo 5 belegde, avond wordt door de rector geopend met een ernstig speechje waarin gevraagd wordt om eerlijke critiek, speciaal op het ideologisch karakter van onze school en dat afgesloten wordt door de altijd weer indrukwekkende woorden uit Lucas 11 Na hem spreekt collega Meindersma, die zich verheugd toont over de goede opkomst (65%), iets zegt over het schoolonderzoek T1 en T2, de spanning waaronder men als school vaak verkeert tussen het gewone huiswerk en de tentamens, over het eigenlijke examen, hoopt allen bij het uitreiken van de diploma's terug te zien (...). Na afloop verdeelt het gezelschap zich in drie groepen om nog wat na te praten, word er in één groep nogal critiek geleverd op het examineren in ..., zodat collega Meindersma zich bijkans in bochten moet wringen om collega's de hand boven het hoofd te houden.

Dinsdag 5 februari 1980
Collega R.'s lessen in de eindexamenklassen zijn overgenomen door de rector, die in de beide A 3 klassen worden vanaf vanmiddag gegeven door mw. J.H. Meindersma-Mink, echtgenote van onze collega. Na in de middagpauze wat goedmoedig te zijn geplaagd wordt ze dor de rector zelf in de betreffende klassen geïntroduceerd.

Dinsdag 4 maart 1980
Bij het verlaten van de leraarskamer na de directievergadering trekt collega Meindersma de deur van de garderobe zo hard achter zich dicht dat de door de collega's H. en K. juist gerepareerde maar kennelijk niet deskundig opgehangen klok pardoes naar beneden tuimelt.

Vrijdag 7 maart 1980
Met vriendelijke woorden neemt collega H. namens ons allen afscheid van mw. Meindersma-Mink wier taak hier op school vandaag afloopt. Haar inzet wordt geprezen en op haar bereidwilligheid om onverhoopt nog eens in te vallen wordt gerekend.

Donderdag 3 april 1980 tot woensdag 16 april 1980
Het Kanaaleiland Sark (Serques) was het reisdoel van het echtpaar Meindersma dat er via Guernsey naar toe vloog, er in het voormalig klooster Moinerie-Farm logeerde, naar hartelust wandelde en klom (zich ook wel eens met trekker en aanhangwagen naar boven liet halen), een Methodistenkerkdienst bijwoonde, Engels at en hun Engels poogde op te poetsen. Bij laag water werden grotten bezichtigd.

Woensdag 20 augustus 1980
Dit keer niet in de middag, maar in aansluiting op de kerkdienst wordt in het overblijflokaal een bijeenkomst belegd voor de nieuwe H-4. De duidelijk nog van goede wil zijnde leerlingen worden eerst toegesproken door collega Meindersma die hen waarschuwt voor het zoveel moeilijker wordend onderwijs, met hen de schoolregels doorneemt, tenslotte dreigt met een door de rector eventueel te ondernemen "sleuteltjesactie" (...)

Maandag 7 oktober 1980
De naar aanleiding van een tijdens de weekopening voorgelezen gedicht van Annie M.G. Schmidt in enkele klassen gestelde vraag wat een juttepeer is blijft goeddeels onbeantwoord, zodat dit kostelijk ooft (de enkele en de dubbele boerenjut) dat met het geluid van nachten achtereen kwakende kikkers en van 's avonds hun zeis harende maaiers herinneringen oproept aan het avant-guerre, bij de Achterhoekse jeugd vrijwel onbekend is of niet meer bekend blijkt te zijn.

Maandag 13 oktober 1980
De ongewoon blauwe, Provencaals aandoende lucht stemt tot verwondering. De collega's (...) en Meindersma geven uitleg, maar worden niet door iedereen ten volle begrepen. Het lazuur houdt verband met gecondenseerde waterstof en nachtvorst?

Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 1980
Texel, Vlieland en Terschelling waren wel goedkope maar niet bepaald droge reisdoelen voor de collega's Meindersma (...)

Maandag 10 november 1980
Met de prachtige pericoop uit Prediker 11 (werp uw brood uit op het water ....) opent collega Meindersma de voorlichtingsavond voor de ouders van leerlingen uit H-4, spreekt in zijn korte inleiding over de verandering van leraar, gebouw en vooral van onderwijs.

Woensdag 1 april 1981
In het kader van "700 jaar Dinxperlo" lopen heel wat Dinxperlose leerlingen vandaag in min of meer oud-Achterhoekse kledij rond en zien er, o wonder, vaak voordeliger uit dan "normaal".

Vakantie-varia (1981)
De fietsvakanties van de families (...) en Meindersma die circa 1.200 kilometer in Nederland aflegden mogen niet onvermeld blijven

Dinsdag 22 september 1981
Een recht genoegelijke ofschoon vermoeiende dag beleefden vandaag onze collega's (...) en Meindersma die eerst naar Giethoorn reden alwaar ze zowel de leerlingen als de "staf" in blakende welstand aantroffen (...), ze zich ruim een uur met spelevaren vermeiden om daarna de reis voort te zetten naar Schiermonnikoog. Hier hebben de heren genoten van de groepsaktiviteiten en van een fraaie fietstocht over het eiland, zijn na enige tijd teruggereden naar Giethoorn. Pas ver na middernacht waren de collega's weer thuis

Donderdag 24 september 1981
Opnieuw gingen vandaag de collega's (...) en Meindersma op pad, bezochten Sluipwijk en het Haagse Binnenhof waar ze een groep leerlingen zouden ontmoeten, het kamp in Noorden waar de groep niet was maar die in Amsterdam werd aangetroffen en als gasten waarvan de beide heren in de "Golden Chicken"(een etablissement aan het Rembrandtsplein) zich te goed deden aan kippesoep, kip, ijs of koffie. Ook in Sluipwijk hebben de twee collega's gespelevaard (...) collega Meindersma in een kano die ten gevolge van een rukwind maar gelukkig op grote afstand van de leerlingen, omsloeg. Een hele sensatie!

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober (herfstvakantie)
Het slechte weer in de van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober durende herfstvakantie bederft ten dele de zeilvakantie van de familie Meindersma te Grouw (...)

De kerstvakantie (maandag 21 december 1981 tot dinsdag 5 januari 1982)
De in Deventer geplande "kunstijsdag" (op dinsdag 21 december 1981) werd vervangen door een schaatstocht te Beltschutsloot (in het Giethoornse), waaraan ruim honderd leerlingen, begeleid door de collega's (...) en Meindersma deelnamen. Op een speciaal geveegde baan kon worden gereden tot aan Zwartsluis. Ongelukken deden zich dit keer niet voor.

Donderdag 3 juni 1982
Tussen twaalf en drie uur spoeden de klasseleraren als jobsbodes door dorp en omgeving om de gezakten hun lot aan te zeggen, omstreeks vier uur kunnen de geslaagden op het gloeiend hete schoolplein (er is dan al massaal gezoend en heel wat bloemen zijn over en weer overhandigd) uit handen van onze collega's Meindersma (...) hun puntenlijstje in ontvangst nemen.

Vrijdag 2 juli 1982
Precies om twee uur leidt collega Meindersma 119 van de 122 geslaagde Havo-kandidaten (de grootste groep sinds 1972, drie oud-leerlingen zijn om verschillende redenen verhinderd) binnen in een dermate volle gymzaal dat er voor vier geslaagden nog ijlings naar een stoel moet worden gezocht. (...) Collega Meindersma, sprekend namens M., houdt voor dat met het diploma geen eind gekomen is aan de studie, wijst op de toekomst die een uitdaging inhoudt, geeft aan de hand van een aantal naast hem uitgestalde voorwerpen (een papetiaanse pot, een toestel van opwaartse kracht, etc.) een karakteristiek van elke klas, (...) reikt aan de klassevertegenwoordigers het oude klasseboek uit dat "gevuld"is met een plak chocolade.

Woensdag 13 april 1983
Op glasheldere en uiterst deskundige manier worden vanmiddag twee groepen in electronica geïnteresseerden door K. ingewijd in de eerste beginselen van de computerkunde, krijgen begrippen als shift, load en dergelijke en leren het verschil kennen tussen A + B en "A + B".

Vrijdag 24 juni 1983
Ongeveer de helft van alle "personeelsleden" is tegen half acht aanwezig in het kegelhuis van "De Ploeg"te Varsseveld om (...) gestoken in bij de balie gehaalde schoenen de avond in prima sfeer door te brengen, met kegelen en het bowlingspel, terwijl buiten, precies als twee jaar geleden, de donder rolt en de regen neerstroomt. Bevroren, bij "Blanken" gekochte taarten werden na afloop uitgereikt aan (...), en krijgen (...) en collega Meindersma een kleinere, eveneens bevroren taart, als poedelprijs.

Zaterdag 29 oktober 1983
Onder de 200 demonstranten die met vier bussen van Veldhuis vanmorgen om acht uur vanaf de Aaltense Markt naar 'sGravenhage rijden bevinden zich al dan niet met hun partner de collega's (...) Meindersma (...). Zonder dat iemand in het Haagse gewoel verloren raakte of onwel werd keert het gezelschap tegen half tien weer van het uitstapje terug.

Zaterdag 19 november 1983
Onvermeld is gebleven dat vorige week zaterdag onze collega's Meindersma, (...) met andere natuurkundeleraren de radiotelescoop van Westerbork bezochten, alwaar de heren diep onder de indruk raakten van wat ze zagen en hoorden en hun boterhammen opaten langs het fraaie melkwegpad.

Vrijdag 27 januari 1984
In het Didamse "Ruimzicht" completeerden de collega's Meindersma en (...) de cursus "Schoolmanagement", bestudeerden het onderwerp "lange termijnplanning", doken in spelsituaties als "school organiseert werkweken" en "verdeling van taakuren", dit alles onder de goede leiding van mevrouw ("Marijke") van der Putten. Het voortreffelijke eten, met name de puddingen (vijf verschillende soorten!) wordt opnieuw hoffelijk geroemd.

Vakantievaria (1984)
Behalve dat in het vertrek van collega Meindersma, de wat vlekkerig geworden wand waaraan het rooster hangt, een nieuw sausje kreeg, werden in de school zelf geen vernieuwingen aangebracht.

Maandag 24 september 1984
Alle derde klassen zullen circa 15 lesuren "burgerinformatica" krijgen, te geven binnen de lestijden van wiskunde door de sectie wiskunde. Maar welke weg zal moeten worden bewandeld om de computer op een breder terrein in te schakelen in het onderwijs aan de C.S.A. is voor de schoolleiding en de betrokken groep nog een vraag ... Vriendelijke programma's worden aangeschaft die ook bruikbaar zijn voor matig geïnteresseerde docenten? Moeten er cursussen komen om de leraren met het gebruik van computers vertrouwd te maken?

Dinsdag 13 november 1984
Na afloop van de lessen constateert de heer V. dat in een wand van lokaal 30 (in 't Spieker) zich een gat bevindt "als van een mans hand". Een treurig staaltje van verregaand vandalisme.

Woensdag 14 december 1984
IJverig speurwerk van de collega's Meindersma en (...) heeft er binnen een dag toe geleid tot de ontdekking van de dader, wiens naam discreet geheim gehouden wordt, en die zich nog steeds verbaast over de slechte kwaliteit van het spaanplaat waartegen hij, naar eigen zeggen, slechts kleine tikjes gegeven had, zulks om de aandacht te trekken van zijn beide, in een aangrenzend lokaal verkerende, zussen.

Epiloog (juli 1984)
Het einde van de cursus 1984-1985 betekent voor mij het einde van mijn werk als chroniqueur. Als opvolger van onze nu oud-collega K. heb ik dit logboek bijgehouden vanaf 23 december 1970 tot en met 3 juli 1985. Vlijtig heb ik de locale en regionale pers nageplozen om nieuwtjes te vinden die betrekking zouden kunnen hebben op onze school. Steeds heb ik geprobeerd om zelf zoveel mogelijk uit het "nieuws" te blijven, streefde ik naar objectiviteit, al is mij een en ander niet altijd gelukt. (...) Het is mijn vurige wens dat, wellicht in gewijzigde vorm, dit journaal zal worden voortgezet.

N.J.B.