Websites in het lesprogramma?

een paar conclusies en constateringen

Miljoenen websites staan intussen op het world wide web. Van hele grote, met gigantische databases (www.amazon.com) tot kleine privé-sites (www.meindersma.net).

Op het eerste gezicht lijkt het maken van een website reuze ingewikkeld en lijkt programmeerkennis noodzakelijk. Dat valt echter reuze mee, gelukkig....

In de workshop werd kort uiteengezet, welke hulpmiddelen bestaan om een eenvoudige site te maken en werd bedacht hoe het maken van een site gebruikt kan worden in de verschillende lesprogramma's op een middelbare school.

Stelling voor de discussie:

Het maken van een website kan een goed alternatief zijn voor het maken van een scriptie, werkstuk of speciaalstudie. Meer dan bij die producten zorgt het maken van een website ervoor dat:

 • je zorgvuldig je informatie moet ordenen en in onderlinge samenhang moet brengen (geen hierarchische opbouw in hoofdstukken, maar een nevengeschikte opbouw in losse pagina's)
 • je moet nadenken over de presentatie van je informatie (hoe snapt een bezoeker dat de informatie die je aanbiedt serieus en betrouwbaar is, naast alle rubbish die op internet te vinden is)
 • je moet nadenken over je doelgroep (vormgeving, toegankelijkheid)
 • je moet nadenken over de relatie tussen tekst en vorm (een webpagina kan meer zijn dan alleen maar tekst...)
 • je op een andere manier moet omgaan met taal (kortere, op een beeldscherm leesbare zinnen)
 • je niet alleen je eigen informatie ontsluit, maar ook de informatie die anderen op het internet aanbieden.

Een aantal conclusies uit de workshop:

 • geef elke sectie de ruimte om een eigen website te maken, met daarop informatie over huiswerk, proefwerken etc.
 • geef elke leraar een eigen domeinnaam, als onderdeel van de website van de school
 • geef tijd en ruimte aan leraren om met internet om te gaan
 • zorg ook voor voldoende faciliteiten (computers en andere benodigde hardware)
 • zet vooral ook leerlingen in bij het bouwen van dergelijke websites voor school (omdat ze dat vaak veel beter kunnen dan de leraren)